Welkom bij Stichting Love and Liberty Foundation

 

Stichting Love and Liberty Foundation helpt vrouwen en kinderen in kansarme en onderdrukte omgevingen door ze langdurig bij te staan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden. Gemeenschappen vinden weer hoop en perspectief door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het evangelie van Jezus Christus.

 

Talamanca

Talamanca is het berggebied van Costa Rica, het jungle gebied. Het is er erg mooi en tropisch, maar helaas worden de mensen daar achtergesteld. Het is moeilijk voor de mensen om geld te verdienen en ze moeten er erg hard voor werken, vaak op verre afstanden. Probleemgebieden zijn onder andere: armoede, alcohol misbruik, drugs misbruik, seksueel misbruik en hekserij. De leiders van het inheemse volk probeert voor hun volk te strijden maar kunnen daar alle hulp goed bij gebruiken. Stichting Love and Liberty Foundation biedt diverse programma’s en activiteiten aan voor de mensen in Talamanca.

Lees meer over de activiteiten van Stichting Love and Liberty Foundation.

Jesaja 61:1-3

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.