Visie / Missie

Ons verlangen is om individuen en gemeenschappen in achtergestelde gebieden weer hoop te geven en perspectief te bieden door ontwikkeling van inzicht, vaardigheden en door groei in kennis van het evangelie van Jezus Christus.

In navolging van Jezus Christus wil de Stichting vrouwen en kinderen in bijstaan in lichamelijke, sociale en geestelijke noden. Dit doen we door zendelingen uit te zenden naar die gebieden waar er nood is en samen te werken met lokale netwerken van partners.

 

Thuisfrontcommissie

Onze zendelingen zijn zich ervan bewust dat ze het werk wat ze mogen doen niet alleen kunnen doen. Op de lokale plekken hebben de zendelingen een team van mensen om zich heen verzameld die hun helpen en ondersteunen bij de diverse activiteiten, maar minstens net zo belangrijk zijn de groep van mensen die om de zendelingen heen staan als thuisfront. 

De Thuisfrontcommissie (TFC) ondersteunt de zendeling op afstand, op diverse manieren, en is een veilige en warme plek waar de zendeling altijd terecht kan met hulp- of ondersteuningsvragen. De Thuisfrontcommissie heeft als belangrijkste taak het geestelijke en fysieke welzijn van de zendeling, maar houdt zich daarnaast ook bezig met organisatorische ondersteuning, fondswerving, betrokkenheid van de achterban en verbinding leggen met andere organisaties of geïnteresseerden. Met de huidige communicatiemiddelen hebben de zendelingen een direct lijntje met de Thuisfrontcommissie.

 

Romeinen 12:4-5 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar."

Bestuur

Het bestuur van Stichting Love and Liberty Foundation bestaat enkel uit vrijwilligers, die allen vanuit hun persoonlijke geloof met Jezus Christus en door betrokkenheid bij het werk van onze zendelingen, willen ondersteunen. Het bestuur is belast met beleid en continuïteit van Stichting Love and Liberty Foundation en ziet toe dat de beoogde doelstellingen worden behaald.