Activiteiten

Relatiebouw

In Costa Rica spreekt men van een warme cultuur. Dat houdt onder andere in dat inwoners van Costa Rica open staan naar andere mensen. We hebben gemerkt dat er verschillen zijn waar we ons in Costa Rica bevinden. In Talamanca zijn de mensen vaak wat behouden als ze ons nog niet kennen. Ze geven niet snel hun echte mening en zijn nog wat afwachtend. Hoe meer tijd we met ze persoonlijk omgaan, hoe meer openheid er ontstaat. Het kost tijd om het vertrouwen te winnen en een relatie met de mensen op te bouwen. We zijn dankbaar voor de relaties die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Dit is belangrijk om dieper met de mensen de Bijbel te kunnen bestuderen en ze te  bemoedigen, ondersteunen en helpen. God geeft bijzondere mooie relaties met de vrouwen in meerdere dorpen en we strekken ons ook uit naar andere dorpen in de jungle om daar actief te zijn en  vrouwen te helpen, begeleiden en hun te vertellen van Jezus. We blijven continue bouwen aan een goede relatieband zodat er vertrouwen ontstaat en we worden toegelaten binnen de community.

Bijbelstudie

In verschillende kerken en dorpen geven we Bijbelstudies. We proberen de onderwerpen aan te laten sluiten bij de doelgroep. Door de Bijbelstudies heen willen we de mensen bemoedigen, dat ze mogen horen en leren geloven dat ze er toe doen, dat ze geliefd en belangrijk zijn en God een plan met een ieder van ons heeft. Vele vrouwen voelen zich minderwaardig, maar zo heeft God ze niet bedoeld. Door meer in Gods woord te duiken, mogen we Hem meer en meer leren kennen en een mooiere en diepgaandere relatie met Hem opbouwen.

Ouderen

Er zijn families die goed over hun ouderen waken, maar helaas zijn er ook vele ouderen die alleen zijn en geen hulp ontvangen. We kijken ook om naar hen door ze te bezoeken, bemoedigen en maaltijden te brengen. We hebben allemaal liefde nodig, gezien te worden, tot onze laatste dag. We organiseren middagen om, voor degene die nog mobiel zijn, samen te brengen voor een maaltijd. Een tijd samen voor de ouderen, waar we met hen mogen delen en Gods liefde en waarheid over hen mogen uitgieten.

Genezing en Herstel voor tienermeiden

Er zijn vele tienermeiden van 13/14 jaar die al een baby hebben. Velen uit misbruiken. Er worden geen voorbehoedsmiddelen gebruikt en men is vaak snel zwanger. Daarnaast is de moeder van deze meiden zelf vaak rond de 30 en daar krijgen de tieners niet vaak hulp of ondersteuning van. De meiden hebben vaak een slecht zelfbeeld en kunnen daardoor ook slecht liefde geven en laten zien aan hun kinderen. Er is veel gebrokenheid.

We willen een plaats voor deze tieners creëren waar ze naar toe kunnen komen voor hulp. Hulp voor bij het opvoeden van de baby’s, voor begeleiding en gesprekken voor hun zelf. Waar ze gehoord en begeleid worden. Waar ze van Jezus liefde en waarheid mogen horen en voelen. Waar hun eigenwaarde hersteld mag worden en waar ze gevoed mogen worden door het Woord. Waar we ze mogen ondersteunen om weer het leven aan te kunnen.

Voor de erg-beschadigde meiden bieden we een genezingscursus aan waarin we ze leren hoe om te gaan met al de pijn en verdriet. We leren ze dat ze in Gods waarheid en reinheid mogen komen zodat ze worden vrijgezet om, vol van Jezus, door te gaan in het leven en ook zelf uit te delen aan hun kinderen en omgeving.

Training & Creatieve Activiteiten

We helpen de tienermoeders door ze een beroep te leren zoals naaien, handwerk, schilderen, koken, of iets anders waar ze in geïnteresseerd zijn. We bieden ze een veilige en inspirerende omgeving, met een gezamenlijke dagopening waarin de mensen leren, trainen en coachen om zelfvoorzienend te zijn. Ze hierin begeleiden helpt ze om het leven meer op orde te krijgen en te leren hoe ze zichzelf en de kinderen kunnen onderhouden.

Daarnaast organiseren we creatieve activiteiten. Het is belangrijk dat de mensen niet alleen maar horen dat ze gaven en talenten hebben gekregen, maar dat ze deze ook mogen ondervinden, voelen en zien dat God een ieder zijn eigen gaven en talenten heeft gegeven. Het geeft blijdschap en een positieve nieuwe energie. We gebruiken vaak materiaal dat aanwezig is in de jungle, zodat er creatief omgegaan wordt met de dingen die er al zijn. We leren de mensen creatief te denken en te kijken wat ze hebben wat ze kunnen hergebruiken en mooi maken om weer te verkopen. Zo kunnen ze zelf ook weer inkomsten krijgen. 

Cursus Engelse Taal

In de jungle van Talamanca willen de mensen meer bereikbaar zijn voor het toerisme. Daarom is er meer vraag naar Engelse taalles. Velen hebben op school wel les gehad in de Engelse taal, maar die lessen waren zeer beperkt. Door de mensen te helpen beter Engels te kunnen verstaan en spreken, kunnen ze meer buitenlandse toeristen verwelkomen wat hun kan helpen met het ondersteunen in hun levensonderhoud. We bieden daarom ook een cursus Engelse taal aan waarbij we zelf ook meer zichtbaar mogen worden onder de mensen.

Gebed

Gebed is het krachtigste middel dat wij hebben! Het kan altijd en overal. De mensen verlangen altijd erg naar gebed en komen er vaak even extra voor naar ons toe. Hoe mooi is het samen bij God te komen en ze weer bemoedigend door te laten gaan. God verlangt naar Zijn kinderen. Het leren uitstrekken naar God en Hem om leiding en hulp te vragen. We zijn dankbaar dat we dat samen te mogen doen.

Hosting, ontvangst en bemoediging voor groepen

Het is een zegen om met de lokale mensen te mogen werken en samen God te zoeken,  maar er zijn ook diverse groepen vanuit andere plekken op de wereld die het werk van de Love and Liberty Foundation een warm hard toedragen en graag een steentje bijdragen aan de activiteiten die we ondernemen op de diverse plekken. We ontvangen groepen, laten ze meedraaien in de diverse programma's en kennis maken met het lokale netwerk van relaties. We hebben gezien dat dit mensen niet ongeroerd laat en vaak nemen ze afscheid met een veranderd hart. We zien hoe God ook met hen bezig is op deze reizen. Samen delen, samen zoeken, samen vinden, God leidt het!