Activiteiten

Relatiebouw

Het kost even tijd om het vertrouwen van de mensen te winnen, vaak ze zijn niet meteen heel open. We komen graag bij de mensen thuis op bezoek. We hebben goede gesprekken, daarnaast willen we ze graag bemoedigen en voor ze bidden. God leidt het. We hebben gemerkt dat vrouwen het als bijzonder ervaren wanneer je ze in hun huis wil bezoeken, tijd geeft, interesse toont, naar ze luistert en laat zien dat je om ze geeft. Het is zo goed voor hun zelfvertrouwen. Vaak hebben ze genoeg meegemaakt wat wat we dan samen voor God mogen leggen. Als er een goede relatie met ze is opgebouwd, komen ze vaak ook naar de programma’s toe die we in verschillende plaatsen organiseren, hier kunnen ze dan nog meer groeien, over Jezus leren en geeft een goede basis voor vervolgactiviteiten.

Training

Door middel van gaven- en talenten testen maken we zichtbaar waar men goed in is en wat men leuk vindt om te doen. We proberen ondernemerschap en ketensamenwerking op diverse plekken te stimuleren door het huisvesten van ondernemers vanuit een centrale locatie. Kleermakers, schilders, hoveniers, boeren, etc. We bieden ze een veilige en inspirerende omgeving, met een gezamenlijke dagopening waarin de mensen leren, trainen en coachen om zelfvoorzienend te zijn; het samenwerken, de sociale betrokkenheid, het zelf maken en verkopen van producten, zelf materiaal aan te schaffen, financiële huishouding, etc. 

Bijbelstudie

In verschillende kerken en dorpen geven we Bijbelstudies. We proberen de onderwerpen aan te laten sluiten bij de doelgroep. Door de Bijbelstudies heen willen we de mensen bemoedigen, dat ze mogen horen en leren geloven dat ze er toe doen, dat ze geliefd en belangrijk zijn en God een plan met een ieder van ons heeft. Vele vrouwen voelen zich minderwaardig, maar zo heeft God ze niet bedoeld. Door meer in Gods woord te duiken, mogen we Hem meer en meer leren kennen en een mooiere en diepgaandere relatie met Hem opbouwen.

Gebed

Gebed is ons sterkte wapen. Het kan altijd en overal. De mensen verlangen altijd erg naar gebed en komen er vaak even extra voor naar ons toe. Hoe mooi is het samen bij God te komen en ze weer bemoedigend door te laten gaan. God verlangt naar Zijn kinderen.

Genezing en Herstel

Door het aanbieden van genezingscursussen willen we de mensen vrijzetten en helpen in het verwerken van trauma's. De meeste mensen hebben veel meegemaakt. We willen ze ondersteunen in het verwerken van het verleden door Jezus erin uit te nodigen. God heeft met iedereen het beste voor, ook zeker met deze vrouwen, zodat ze nog voller met Hem kunnen leven.

Voeding

Op de meeste plekken waar wij zijn is er weinig variatie aan voeding wat uitwerking heeft op de gezondheid van de lokale mensen. Door het opzetten van tuinen en het verbouwen van groeten en fruit willen we de mensen leren om meer meer gevarieerd te gaan eten. Samen werken aan een betere gezondheid.

Muzieklessen voor kinderen

Muziekles op jonge leeftijd, vanaf de leeftijd van groep 4, helpt vaak om sneller en beter te leren. Door met de kinderen een actief muzieklesprogramma te volgen stimuleren we de algehele leerontwikkeling. Lokale tieners die al langer les hebben ondersteunen weer de lessen voor de kinderen wat ook voor sociale kruisbestuiving zorgt.

Hosting, ontvangst en bemoediging voor groepen

Het is een zegen om met de lokale mensen te mogen werken en samen God te zoeken,  maar er zijn ook diverse groepen vanuit andere plekken op de wereld die het werk van de Love and Liberty Foundation een warm hard toedragen en graag een steentje bijdragen aan de activiteiten die we ondernemen op de diverse plekken. We ontvangen groepen, laten ze meedraaien in de diverse programma's en kennis maken met het lokale netwerk van relaties. We hebben gezien dat dit mensen niet ongeroerd laat en vaak nemen ze afscheid met een veranderd hart. We zien hoe God ook met hen bezig is op deze reizen. Samen delen, samen zoeken, samen vinden, God leidt het!